LA INAUGURACIÓ!

Ja està, ja l'hem feta. I prou bé que va anar. Hi van assistir
una bona cinquantena de persones. Hi havia allà
de tot i tots els colors. Algú més gran, algú més jove,
algú amb ganes, algú per obligació. Hi va haver certs
problemes tècnics com un zum zum que se sentia tota l'estona
per culpa de la mala sonorització, però hi va haver solucions
oportunes. La resta bé. El ponent (el Franc) collonut, nens. Si, potser
una mica més d'impro però, el que us he dit, collonut.